Tworzenie glosariuszy

Glosariusz to dwujęzyczna lub wielojęzyczna baza danych zawierająca terminy występujące w danym projekcie lub przynależące do określonej dziedziny wiedzy. Oprócz ekwiwalentów terminologicznych glosariusz może zawierać dodatkowe informacje, takie jak: definicje, przykłady, synonimy, ilustracje, uwagi itp. Glosariusz jest prostym i niezwykle skutecznym narzędziem pozwalającym na zachowanie spójności terminologicznej w projektach o dużej objętości oraz zgodności z wcześniejszymi i późniejszymi wersjami dokumentów. Stosowanie glosariuszy jest szczególnie zalecane w przypadku klientów, którzy regularnie zlecają tłumaczenia o podobnej tematyce, np. sprawozdania finansowe, lub korzystają z usług wielu dostawców.

Standardowo glosariusze są sporządzane w formacie plików MS Excel, które łatwo przekonwertować na pliki MultiTerm lub pliki podobnych programów.

KORZYŚCI Z TWORZENIA I STOSOWANIA GLOSARIUSZY:

  • wyższa jakość tłumaczenia;
  • spójność terminologiczna;
  • większa precyzja przekazu;
  • zgodność z wcześniejszymi i późniejszymi wersjami dokumentów;
  • łatwość odniesienia;
  • przyspieszenie procedur zapewnienia jakości;
  • zwiększenie wydajności;
  • skrócenie łącznego czasu realizacji zlecenia.