Tłumaczenia prawnicze

Słowa i terminy występujące w tekstach prawnych i prawniczych nie tylko mają ściśle określone znaczenie, ale również daleko idące konsekwencje. Dlatego też należy je tłumaczyć precyzyjnie, z zachowaniem najwyższej staranności. Nie wystarczy doskonała znajomość obu języków. Niezbędna jest także wiedza merytoryczna z zakresu danej dziedziny prawa, znajomość realiów i procedur obu systemów prawnych oraz doświadczenie w tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych.

Obecnie w sieci dostępnych jest wiele darmowych translatorów, tj. aplikacji do tłumaczenia automatycznego. Z łatwością znajdą też Państwo oferty amatorów gotowych pracować za stawki urągające profesji tłumacza. W obu przypadkach jakość tekstu wyjściowego znacząco ustępuje jakości oferowanej przez profesjonalistę.

Jeżeli są Państwo świadomi wagi dokumentów prawnych i zależy Państwu na jakości tłumaczenia, zapraszam do skorzystania z usług specjalisty.

CO TŁUMACZĘ?

 • umowy;
 • wyroki, postanowienia, decyzje;
 • ustawy i akty wykonawcze;
 • opinie prawne;
 • pełnomocnictwa;
 • dokumentację przetargową;
 • warunki świadczenia usług;
 • regulaminy;
 • pisma procesowe;
 • akty oskarżenia;
 • korespondencję prawną;
 • statuty;
 • świadectwa i certyfikaty;
 • akty notarialne;
 • zeznania świadków
 • oświadczenia
 • testamenty
 • i wiele innych…
W NASTĘPUJĄCYCH DZIEDZINACH PRAWA:

 • prawo gospodarcze;
 • prawo handlowe;
 • prawo finansowe;
 • prawo cywilne;
 • prawo karne;
 • prawo administracyjne;
 • alternatywne metody rozstrzygania sporów;
 • prawo międzynarodowe;
 • prawa człowieka;
 • prawo konstytucyjne;
 • prawo upadłościowe i naprawcze;
 • prawo rodzinne i nieletnich;
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • prawo podatkowe;
 • prawo własności intelektualnej;
 • prawo spadkowe.