Tłumaczenia finansowe

Dzięki globalizacji wymiana gospodarcza nie zna dziś granic. Poszukując nowych możliwości rozwoju, przedsiębiorstwa wkraczają na nowe rynki i zakładają zagraniczne oddziały i przedstawicielstwa. Handel zagraniczny stał się istotnym składnikiem gospodarki wielu państw oraz znaczącym czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy. Z intensyfikacją międzynarodowej wymiany handlowej wiąże się nieustanny przepływ dokumentacji finansowej, która wymaga tłumaczenia. I to dobrego tłumaczenia, ponieważ od jakości komunikacji zależą relacje pomiędzy kontrahentami, a nierzadko również powodzenie lub niepowodzenie danego przedsięwzięcia. Sama biegłość językowa to za mało. Potrzebny jest ktoś, kto posługuje się językiem finansów.

Obecnie w sieci dostępnych jest wiele darmowych translatorów, tj. aplikacji do tłumaczenia automatycznego. Z łatwością znajdą też Państwo oferty amatorów gotowych pracować za stawki urągające profesji tłumacza. W obu przypadkach jakość tekstu wyjściowego znacząco ustępuje jakości oferowanej przez profesjonalistę.

Jeżeli są Państwo świadomi wagi dokumentów finansowych i zależy Państwu na jakości tłumaczenia, zapraszam do skorzystania z usług specjalisty.

CO TŁUMACZĘ?

 • sprawozdania finansowe;
 • raporty roczne, półroczne i kwartalne;
 • opinie biegłych rewidentów;
 • zasady rachunkowości;
 • raporty z audytu;
 • prospekty emisyjne;
 • protokoły z posiedzeń zarządu / rady nadzorczej;
 • analizy ekonomiczne;
 • listy do akcjonariuszy;
 • umowy;
 • informacje prasowe;
 • raporty z badania rynku;
 • raporty dotyczące oceny ryzyka / zarządzania ryzykiem;
 • programy świadczeń pracowniczych;
 • gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe;
 • kodeksy dobrych praktyk;
 • kodeksy postępowania;
 • korespondencję biznesową;
 • materiały szkoleniowe;
 • polisy ubezpieczeniowe;
 • dokumentację kadrową;
 • wnioski kredytowe;
 • zeznania podatkowe;
 • i wiele innych…