Korekta i edycja tekstów

Błędy w tłumaczeniu mogą zaszkodzić Państwa reputacji lub wywrzeć nienajlepsze wrażenie na Państwa klientach i kontrahentach. Najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie kosztownych błędów jest zlecenie korekty i edycji tekstu specjaliście.

Korekta tekstu oznacza sprawdzenie dokumentu pod kątem poprawności gramatycznej, składniowej, ortograficznej i interpunkcyjnej, natomiast nie obejmuje porównania tłumaczenia z tekstem źródłowym.

Edycja z kolei oznacza pracę z tekstem w dwóch wersjach językowych. Każde zdanie przekładu porównywane jest z oryginałem. Sprawdzane są takie elementy jak wierność tłumaczenia, kompletność tekstu, spójność i poprawność terminologiczna, precyzja przekazu, styl oraz rejestr wypowiedzi. Proces edycji jest bardziej czasochłonny niż proces korekty.

Pełna weryfikacja tłumaczenia oznacza edycję i korektę tekstu.

Zarówno korekta, jak i edycja tekstów, są rozliczane godzinowo. Czas potrzebny na wykonanie usługi zależy przede wszystkim od jakości tekstu. Jeżeli jakość tłumaczenia jest bardzo niska, koszt przetłumaczenia tekstu od nowa może być niższy niż koszt edycji i korekty.