Jakość tłumaczeń

Aby zapewnić wysoką jakość tłumaczeń, przestrzegam ściśle określonych procedur kontroli jakości. Po pierwsze, kieruję się trzema poniższymi zasadami:

  • Nie przyjmuję zlecenia, jeżeli tematyka tekstu dotyczy dziedziny, która jest mi obca; nie wykonuję np. tłumaczeń medycznych lub technicznych.
  • Nie przyjmuję zlecenia, jeżeli termin jego wykonania nie pozwala na zapewnienie odpowiedniej jakości.
  • Nie przyjmuję zlecenia, jeżeli jego wykonanie przekracza moje możliwości z jakiegokolwiek innego powodu.

Jeżeli mogę podjąć się tłumaczenia, to po zapoznaniu się z tekstem przesłanym do wglądu, podejmuję następujące kroki:

1. Identyfikacja potrzeb klienta. Uzgadniam z klientem szczegóły zlecenia, takie jak dokładny termin, stawka, format pliku, cel i odbiorca tłumaczenia itp. Nie rozpoczynam realizacji zlecenia bez wyraźnego potwierdzenia akceptacji warunków.

2. Gromadzenie terminologii. Zapoznaję się z glosariuszami, bazami terminologicznymi i innymi materiałami referencyjnymi przesłanymi przez klienta, korzystam z dostępnych źródeł informacji (słowników, literatury fachowej, forów dla tłumaczy, grup dyskusyjnych), w razie potrzeby konsultuję się ze specjalistami w danej dziedzinie, proszę o wyjaśnienie wewnętrznych procesów, terminów lub akronimów stosowanych przez klienta (powyższe czynności mogą mieć miejsce także na etapie tłumaczenia).

3. Tłumaczenie. Tłumaczę powierzony tekst z zachowaniem należytej staranności, korzystając z posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia i dostępnych źródeł informacji.

4. Formatowanie tekstu. Odwzorowuję układ tekstu źródłowego, w tym tabele, wykresy itp.

5. Korekta i edycja. Sprawdzam tłumaczenie zwracając szczególną uwagę na takie elementy, jak:

-  błędy literowe;
-  gramatyka;
-  składnia i związki frazeologiczne;
-  zmiany znaczenia względem oryginału;
-  pominięcia;
-  interpunkcja;
-  terminologia;
-  styl i rejestr wypowiedzi;
-  podwójne spacje.

Ponownie sprawdzam poprawność zapisu nazw własnych, dat, liczb itp.

6. Ostateczna weryfikacja. Raz jeszcze powoli i uważnie czytam tłumaczenie, aby upewnić się, że brzmi naturalnie w języku docelowym, a także wyłapać i poprawić ewentualne niedociągnięcia.

7. Odesłanie tłumaczenia. Odsyłam gotowe tłumaczenie przed upływem uzgodnionego terminu i zgodnie ze specyfikacjami klienta.

Korzystam z nowoczesnych narzędzi informatycznych wspierających proces tłumaczenia (SDL TRADOS 2007/2009/2014) zapewniających spójność terminologiczną, wyższą jakość przekładu i skrócenie czasu realizacji zlecenia.

SDL_i-work-with_Trados-2014_circle